Archive for the ‘na budowie’ Category

Obiekty modułowe mieszkaniowe

Choć budynki kontenerowe przeznaczone do celów mieszkalnych istnieją w Polsce i zdarzają się coraz częściej, nie oznacza to, że ich bynajmniej nie ma. Aktualnie co prawda większość z nich to tak zwane budynki socjalne przyznawane obywatelom w trudnej sytuacji mieszkaniowej, przeważnie jako lokale tymczasowe lub zastępcze. Ci, którzy mogą sobie pozwolić na luksus wyboru preferują [...]

Obiekt modułowy budynek z kontenerów

Wbrew pozorom obiekty modułowe mają bardzo szerokie zastosowanie i spotykają się z coraz większym zainteresowaniem ze strony klientów. Ze względu na ich różnorodność (przenośne, jedno- i wielokondygnacyjne) można je spotkać niemalże na każdym kroku, wszędzie wokół nas. Ich postawienie, (choć obwarowane przepisami prawa budowlanego) nie wymaga tak dogłębnych badań geologicznych, hydrologicznych i innych, dogłębnej wiedzy [...]

Obiekty modułowe przykłady wykorzystania

Budynki modułowe (kontenerowe), zbudowane poprzez złożenie gotowych elementów, z jednej strony budzą zachwyt jako praktyczne rozwiązanie dla szybkiego urządzenia miejsca pracy, budynku funkcjonalnego (np. magazyn, szopa, barak sanitarny na placu budowy), budynku użyteczności publicznej (jak szkoła, przedszkole, żłobek), sklepów czy punktów usługowych (stacja benzynowa, mała gastronomia itp.) Jedną z poważniejszych wad tego typu konstrukcji jest [...]

Obiekty modułowe zastosowanie

Budynki modułowe, czyli wykonane z gotowych elementów cieszą się coraz większą popularnością ze względu na dość wszechstronne zastosowanie, ale przede wszystkim dzięki niezwykłej szybkości i łatwości montażu oraz stosunkowo niskim cenom tworzywa. Rozwiązania te wciąż nie są zbyt popularne ani często wykorzystywane jako domy mieszkalne. W tym celu jednak każdy woli wybudować klasyczny dom z [...]

Budynek modułowy praktyczne rozwiązanie

Budynki modułowe to budynki wykonane poprzez złożenie części wykonanych z gotowych prefabrykatów. To bardzo wygodne rozwiązanie wszędzie tam gdzie z powodu braku czasu, finansów lub warunków ogólnych budowa z innych elementów byłaby problemem.Elementy są wykonane w taki sposób, aby bez problemu można je było połączyć w sposób szybki i bezproblemowy, stąd bywają często wykorzystywane do [...]

Obiekt budowlany cóż to takiego?

Przepisy prawa budowlanego regulują z całą dokładnością, czym jest budynek, czym budowla, a czym obiekt budowlany. Pojęcie obiektu budowlanego zawiera w sobie wszystkie pozostałe kategorie, zarówno: budynek (wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami), obiekt małej architektury oraz budowlę. Za budynek uważa się obiekt budowlany posiadający fundamenty oraz dach na trwałe związany z podłożem (gruntem), wydzielony z [...]

Podstawa budowania – projektowanie

Zanim będzie można przystąpić do realizacji jakiegokolwiek projekt, czyli fizycznego rozpoczęcia budowy najpierw taki projekt musi powstać. Dlatego właśnie dziedziną nierozłącznie związaną z budownictwem jest architektura, czyli projektowanie. Architekt to osoba, która przygotowuje projekt realizowany następnie przez budowniczego. Jednak istnieje jeszcze osobna dziedzina pokrewna, jaką jest projektowanie budowlane. Różni się ona od szerokiej architektury głównie [...]

Geodezja pokrewna dziedzina dla budownictwa

Mówiąc w bardzo wielkim uproszczeniu, geodezja (zwana też miernictwem) zajmuje się prowadzeniem pomiarów gruntu. Dokonywanie precyzyjnych pomiarów jest czynnością niezbędną dla architektury i budownictwa (wymierzanie granic działek budowlanych). Dawne przyrządy miernicze były nie dość precyzyjne, zaś ich używanie wymagało niezwykłej precyzji i umiejętności, a mimo to, wyniki często mijały się z rzeczywistością. Współczesny geodeta ma [...]

Mechanika konstrukcji wszystko dla nowoczesnego budownictwa

Mechanika konstrukcji to dziedzina pokrewna i wspomagająca dla budownictwa. Wiedza z tej dyscypliny jest zdobywana i nieustannie rozszerzana, weryfikowana i modyfikowana przez inżynierów budownictwa, który zgłębiają tę właśnie specjalność. Ponieważ wciąż powstają coraz to nowocześniejsze materiały, a jednocześnie warunki środowiskowe w wyniku anomalii coraz trudniej przewidzieć, jest to dyscyplina niezbędna dla budowania w sposób ekonomiczny, [...]

Geotechnika i geoinżynieria podstawy budownictwa

Geotechnika to dział inżynierii lądowej poświęcona znajomości interakcji występujących między podłożem a konstrukcją budynku. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, która wykorzystuje wiedzę z dziedziny wielu nauk pokrewnych takich jak: geologia, fundamentowanie, gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, a także wiedzę z dziedziny inżynierii, chemii, fizyki, mechaniki budowli, a nawet reologii, (czyli działu mechaniki ośrodków ciągłych zajmująca się ich plastycznymi [...]